น้ำนมแม่ อาหารจากธรรมชาติที่มีคุณค่า

มีความเชื่อที่่ว่าอาหารหลักของทารกที่ดีที่สุดนั้นคือ น้ำนมแม่ มีหลักฐานจากการทดลองชี้ให้เห็นว่า น้ำนมคนเป็นแหล่งสารอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก มากกว่าอาหารเสริมของทารกเกือบ 10 เท่า แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจจะยังไม่ชี้ชัดว่าน้ำนมแม่นั้นมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดและมีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด

น้ำนมแม่ นั้นเกิดจากกลไกการทำงานของธรรมชาติ เมื่อเกิดจากการที่แม่คลอดทารกจากกลไกของการผลิตนมก็จะผลิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องปกติคล้ายกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก คุณสมบัติของนมแม่ยังไม่เป็นที่รู้แน่ชัดว่ามีสารอาหารใดบ้างแต่คาดว่าสารอาหารในน้ำนมแม่นั้นคือสารอาหารที่ช่วยในการเจริญเติบโตของทารกซึ่งมีการคาดการณ์ว่าถึง 80 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญบางคนอาจความเห็นว่า สารอาหารจากน้ำนมแม่นั้นมาจากสารอาหารที่แม่ทานเข้าไป ซึ่งกระบวนการทำงานนั้น สารอาหารดังกล่าวอยู่ภายในกระแสเลือดของร่างกายแม่และสารอาหารนั้นถูกผลิตออกมาในรูปแบบของน้ำนม ซึ่งนมแม่นั้นจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ผู้เป็นแม่ทานเข้าไป

มีความเชื่อว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั้นมีประโยชน์ทั้งต่อแม่และทารก ทั้งในส่วนของร่างกายและจิตใจช่วยให้ทารกรู้สึกถึงความปลอดภัยเมื่ออยู่ใกล้แม่ รวมถึงเชื่อว่าสารอาหารในน้ำนมแม่นั้นมีภูมิต้านทานโรคต่างๆด้วย สำหรับความเชื่อของอาหารนั้นมีความเชื่อว่าการทานแกงเลียงเข้าไปจะช่วยในเรื่องของการผลิตน้ำนมแม่มากขึ้นด้วย การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีประโยชน์ต่อแม่ เพราะช่วยกระตุ้นการหลั่งของฮอร์โมนออกซีโทซินและโปรแลกติน ซึ่งทำให้แม่รู้สึกผ่อนคลายนอกจากนี้ยังลดอาการคัดตึงของเต้านมหลังการคลอดทารกด้วย