DHA สารอาหารเพื่อพัฒนาสมองเด็ก

  อาหารถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อร่างกาย สมอง และความเฉลียวฉลาดของเด็กเป็นอย่างมากเลยนะครับ ซึ่งในสมองนั้นก็จำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีไขมัน DHA โดยไขมันชนิดนี้นั้นร่างกายของเด็กไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นั้น จำเป็นจะต้องได้รับจากการกินอาหารนั่นเอง จึงทำให้พ่อและแม่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะ DHA ลูกน้อยจะต้องได้รับอย่างเพียงพอ

DHA หรือ Docosahexaenoic acid คือ กรดไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัว โดยมีความจำเป็นต่อร่างกายเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นไขมันที่มีสายยาวตระกูลโอเมก้า จากการศึกษาทางแพทย์นั้น DHA ก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานของสมองเลยนะครับ รวมไปถึงทางด้านประสาทตามด้วย โดยมีความสำคัญมากกับเด็ก เพราะเด็กนั้นถือยังเป็นช่วงที่เจริญเติบโตอยู่ โดยเฉพาะช่วงที่อยู่ในท้องแม่จนถึง 2 ปี ก็ควรที่จะได้รับไขมันชนิดนี้ DHA จะทำให้สมองของเด็กมีการพัฒนาการที่รวดเร็ว ซึ่งก็อย่างที่บอกอะครับว่าจะต้องให้เด็กได้กินในปริมาณที่เหมาะสมและเพียงพอ เพื่อใช้ในการพัฒนาสมอง และสายตา เมื่อพัฒนาแล้วก็จะทำให้เด็กนั้นเป็นเด็กที่เก่ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ทำให้ร่างเริง ดูร่างกายแข็งแรง โดย DHA นั้นส่วนใหญ่ก็จะพบมากในพวกอาหารทะเล เช่น ปลาทูน่า ปลาแซลม่อน ปลาเทราต์ และสาหร่ายทะเลบางชนิด โดยปลาน้ำจืดของบ้านเรา ก็พบได้เช่นกัน ไม่ว่าจเป็นปลาช่อน ปลาดุก ปลาจะละเม็ด ปลาสำลี ปลาตะเพียน และไข่แดง โดยเด็กที่มีอายุ 1 ปีนั้นก็ควรที่ได้รับไขมันชนิดนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอนั่นเอง